Tweede aflevering Symposium Schetsend Denken 24 januari 2007

Zeer gerenommeerde filosofen, wetenschappers, musici en acteurs dagen CEO's, CFO's, NGO’s opinieleiders, besluitvormers en social creatives uit om in een feuilleton van symposia zichzelf te ontwikkelen tot inspirerend en charismatisch leiderschap.

In het Symposium van 24 januari werken wij via prikkelende colleges, theater, dans, muziek, lunch en ontmoeting, de dynamische formule van het Schetsend Denken, verder uit.

Schetsend Denken beoogt ruimte te scheppen in het denken om een innoverende en sociaal kunstige levens- en werkhouding verder te ontwikkelen.

Bianca Hiemcke Schriek
Prof. Dr. Hans Gerding
Dr. Rico Sneller
Dr. Hein van Dongen
Drs. Roland van Vliet


De tweede aflevering van het symposium start om 10.00 uur in het Theater Het Zonnehuis, Zonneplein 30, 1033 EK AMSTERDAM (Noord).en duurt tot 17.30 uur.
Kosten: € 175,-- incl. BTW

Voor dit bedrag ontvangt u 4 colleges van filosofen, een college door Drs. Irmi Klijntunte en een demonstratie van een door HeartMath USA opgeleide Hartcoherentietrainer; theatrale voorstellingen; muziek, lunch en ontmoeting.
.
Aanmelden? E-mail adresgegevens en aantal personen naar: bianca@rrood.nl