Het Onzegbare Gezegd - Spreken over muziek

Het Onzegbare Gezegd

zie de site van Codarts

Op maandag 24 november organiseert Codarts, Hogeschool voor de Kunsten een seminar onder de titel Het Onzegbare Gezegd. Het seminar, geleid door de filosofen Jan Bor en Ruud Welten, vindt plaats van 13.00 tot 18.00 uur in zaal 5.22 van het hoofdgebouw van Codarts, Kruisplein 26 te Rotterdam. De uitvoering is in handen van het stafbureau Research & Development. Ondersteuning wordt verleend door de opleiding MMus van het Conservatorium van Amsterdam en de Bake vereniging.

Voor wie
Dit seminar is in de eerste plaats bedoeld voor studenten en docenten van de opleidingen Master of Music aan de Nederlandse conservatoria, muziektheoretici, muziekwetenschappers en voor de leden van de vereniging ISPAR i.o. (International Society for Performing Arts Research). Zij zijn degenen die het meeste te winnen hebben bij de zoektocht naar de filosofische rechtvaardiging van hetgeen we in het kunstvakonderwijs artistic research plegen te noemen.
Vanzelfsprekend zijn andere geïnteresseerden eveneens welkom. Wij stellen het op prijs als u zich van te voren aanmeldt door een berichtje te sturen naar b.gruson@codarts.nl.

Inhoud
Is het mogelijk om over muziek na te denken en te spreken? Natuurlijk kunnen we zeggen wat we mooi vinden of niet, of kunnen we iets vertellen over een muzikant of componist. Maar spreken we daarmee over de muziek zelf? Of het nu gaat om schilderkunst of muziek, kunstwerken laten zich moeilijk beschrijven met woorden. Ze ‘beschrijven’ zichzelf in hun eigen taal. Toch is het ook nodig om over muziek te spreken en te schrijven in ‘gewone’ taal, want hoe kan je anders de fundamentele kenmerken van muziek ‘aanwijzen’, hoe kan je anders jouw interpretatie toelichten, hoe kan je anders artistic research bedrijven?
Tijdens het seminar gaan we deze vragen te lijf met de hulp van twee filosofen, Jan Bor en Ruud Welten, die veel hebben gedacht en geschreven over kunst en over de vraag of het onzegbare een onderwerp van gesprek kan zijn. Na een korte inleiding zullen zij ‘op atelierbezoek’ gaan. De aanleiding en vertrekpunt van het gesprek, van de fenomenologische ondervraging, is telkens een ‘live’ uitgevoerd muzikaal fragment. Het publiek wordt actief betrokken in dit gesprek.

De moderatoren
Jan Bor (1946) is freelance filosoof. Hij promoveerde op een studie over Bergson. Gedurende tien jaar beoefende hij het zenboeddhisme in Japan en Londen. Hij redigeerde de bestsellers 25 Eeuwen westerse filosofie en 25 Eeuwen oosterse filosofie alsmede De verbeelding van het denken. In 2005 kwam zijn boek Op de grens van het denken – de filosofie van het onuitsprekelijke uit. Hij is parttime verbonden aan Academia Vitae te Deventer.
Ruud Welten (1962), zelf als musicus geschoold aan het Rotterdams Conservatorium, is universitair docent filosofie aan de Universiteit van Tilburg. Hij promoveerde op het proefschrift Fenomenologie en Beeldverbod bij Emmanuel Levinas en Jean-Luc Marion. Hij heeft vervolgens veel artikelen en een aantal boeken over hedendaagse Franse filosofie geschreven. Ruud Welten is net als Jan Bor verbonden aan Academia Vitae te Deventer.

Hovo Nijmegen Themadag: Jean-Paul Sartre

09/48 Themadag: Jean-Paul Sartre.
De betekenis van zijn denken voor onze tijd

docenten Dr. R. Welten
dag donderdag 15 januari 2009
tijd 11.00 - 16.00 uur

meer informatie, aanmelding: 024-3615906
HOVO Nijmegen
Erasmusgebouw, Erasmusplein 1
Kamer 0.07 (begane grond)
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen


Inhoud
Ruim 25 jaar na zijn dood, is er sprake van een heropleving van de belangstelling voor het werk van Jean-Paul Sartre. In een tijd waarin het postmodernisme aan kracht inboet en waarin ethiek en politiek opnieuw belangrijke wijsgerige aandachtsvelden zijn, komt het denken van Sartre weer in zicht. Deze invloedrijke Franse denker daagt ons nog steeds uit over onszelf na te denken daar waar het gaat om de verantwoordeijkheid voor ons eigen bestaan. Hij was niet alleen filosoof, maar ook schrijver en politiek activist. Kunnen we zijn vaak subversieve politieke ideeën gebruiken om onze eigen tijd te analyseren? Zo hield hij er nogal uitdagende analyses over terrorisme op na. Tijdens deze dag wordt u ingeleid in het denken van deze fascinerende filosoof van de vrijheid. Er wordt aandacht besteed aan Sartre’s fenomenologie (Het zijn en het niet), de morele implicaties van zijn filosofie, zijn esthetische leer en zijn politieke ideeën.

Opzet
10.45 -11.00 uur ontvangst met koffie
11.00 - 12.00 uur De fenomenologie van Sartre
12.00 - 13.00 uur lunch
13.00 - 14.00 uur Morele implicaties
14.00 - 14.30 uur pauze
14.30 - 15.30 uur Sartre over geweld en terreur
15.30 -16.00 uur Discussie, vragen en afsluiting met drankje.

Onderwijsvorm
Hoorcollege.

Literatuur
Een hand-out zal bij de eerste bijeenkomst worden uitgereikt.

Over de docent
Ruud Welten schreef verschillende boeken en vele artikelen over Sartre. Zijn boek Zinvol Geweld. Sartre, Camus en Merleau-Ponty over terreur en terrorisme (Uitgeverij Klement) verschijnt ook in het Frans en in het Engels. Ook vertaalde hij Sartres laatste gesprekken (Wat blijft is de hoop. De gesprekken van 1980. Uitgeverij Klement). Verder publiceert hij over Franse fenomenologie en haar relatie tot religie. Welten is universitair docent filosofie aan de Universiteit van Tilburg en hij is als filosoof verbonden aan Academia Vitae te Deventer.