Zomerprogramma over Authenticiteit

Een zomerprogramma om diep in weg te zakken
In gedachten en in gesprek

Thema: Authenticiteit
Voor: professionals die nieuwsgierig zijn, die een impuls willen voor werk en leven, die behoefte hebben aan bronnen van inspiratie. (Minimaal 5, maximaal 15 deelnemers)
Wanneer: Van zondagavond 17 augustus tot vrijdagavond 22 augustus
Waar: In Deventer in het statige Jordenshuis, het thuis van Academia Vitae
Met: Arjo Klamer (decaan en cultuur econoom), Ruud Welten (filosoof en musicus), en een aantal gastdocenten


Wat is authenticiteit eigenlijk? Zijn we authentiek, wat bedoelen we daar precies mee en is dat wel mogelijk? We gaan deze vragen stellen en behandelen aan de hand van teksten van onder andere Aristoteles, Jean-Paul Sartre, Postman en Czickzentmihalyi (de auteur van 'Flow').
Meer informatie: www.academiavitae.nl

4 juni: Studiemiddag over respect

Academia Vitae, Deventer

4 juni: Studiemiddag over respect

Op 4 juni organiseert Academia Vitae een studiedag over het begrip respect. De dag is bedoeld voor fellows, partners en introducés van Academia Vitae.

In de alledaagse omgang is het prettig wanneer we elkaar met respect behandelen. Respect is iets dat je in de praktijk brengt, je moet er niet over praten, maar gewoon doen. Maar de laatste tijd is er iets raars aan de hand met respect. Het begrip is gedevalueerd. We praten er veel over. Maar het lijkt wel of we de term zo vaak gebruiken omdat we hem in de praktijk van alledag net iets teveel missen.
Wat betekent respect in de alledaagse omgang? In het bedrijfsleven, in de overheid of in onze relaties met andere mensen? Veel bedrijven hanteren respect als kernwaarde. Gebruikt u de term vaak?

Tijdens de dag bespreken we verschillende teksten rond respect. Prof Arjo Klamer zal het begrip inleiden aan de hand van een tekst van Richard Sennett. Dr Rico Sneller zal het thema benaderen vanuit Martin Bubers klassieke tekst 'Ich und Du', terwijl Dr Ruud Welten het thema benadert vanuit Immanuel Kants gedachten over respect.

De middag begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Daarna is er een informele borrel waar we het gesprek kunnen voortzetten. Arjo Klamer modereert de middag. Voor deelname vragen we een bescheiden bijdrage. Zodra u zich hebt ingeschreven sturen we de teksten toe.


Voor informatie:
office@academiavitae.nl

IK EN DE ANDER: Septemberprogramma van Academia Vitae

Of het nu om het privé-leven gaat of het werk, in het dagelijks leven hebben we voortdurend te maken met andere mensen. De alledaagse praktijk dwingt ons ertoe de vraag te stellen hoe wij ons tot de ander verhouden. Het is een van de hoofdvragen van de westerse filosofie, zowel op ethisch als politiek terrein. Maar ook in het bedrijfsleven of bij de overheid speelt deze vraag voortdurend een cruciale rol. De ander, is dat degene die zich moet aanpassen of naar wie wij werkelijk kunnen luisteren? Moderator van dit programma is dr Ruud Welten, filosoof.


Programma

Module 1. Denken en zijn
De ontmoeting met ander is een onontkoombaar gegeven. Het is geen vrijblijvende gedachte. Ik heb mij te verhouden tot de ander. Maar wie is dat 'ik'? De westerse cultuur vertrekt vaak vanuit het ik. De ander verstoort de veilige sfeer die ik voor mijzelf heb opgebouwd. In de eerste module lezen we enkele klassieke tekstfragmenten van Plato en Aristoteles over de vraag naar het ik om vanuit daar onze zoektocht naar de ander te starten.

Module 2. Het goede handelen
De ethiek is het thema van de tweede module. Kan ik gelukkig zijn terwijl ik weet dat de ander dat niet is? Of bestaat het ware geluk in mijn verantwoordelijkheid voor de ander? Wat is verantwoordelijkheid eigenlijk? Wat betekent dat begrip in ons dagelijks werk?


Module 3. De goede samenleving
Al eeuwen wordt nagedacht over de vraag hoe de samenleving gevormd moet worden. Samenleven betekent samen leven met anderen. Zijn we werkelijk in een voortdurende oorlog van allen tegen allen, zoals de filosoof Hobbes beweerde? Of is er een samenleving mogelijk waarin ik de ander in zijn anderszijn respecteer?

Module 4. Toekomstvisies
Termen als hoop, verwachting, ambitie, pessimisme of optimisme zijn termen waarmee we ons verhouden tot de toekomst. In de laatste module houden we ons bezig met een kernprobleem van elk denken, elke reflectie, of het nu filosofisch is of op het niveau van de alledaagse praktijk: wat kunnen we weten over onze toekomst? Hoe kunnen we aan de toekomst werken? Hoe verhouden wij ons tot datgene wat we per definitie niet kunnen kennen, het andere: de toekomst? Deze vragen worden gesteld aan de hand van verschillende bronnen, waaronder het joodse messianisme.

Moderator
De moderatoren bewaken het proces. Zij zien toe dat zowel de deelnemers als docenten tot hun recht komen, dat de aandacht blijft gericht op het onderwerp en de tekst, en stimuleren de deelnemers hun eigen vraag te duiden, en vast te houden aan die vraag tijdens de gesprekken. Ze zullen verder het eigen werk van de deelnemers begeleiden en stimuleren waar nodig.

Docenten in dit programma zijn (onder voorbehoud):
Christoph Buchwalt, Arjo Klamer, Rico Sneller, Hans Achterhuis, Marcel Poorthuis en Dick Pels.

Meer info of aanmelding: klik hier