ANGST (LUX Nijmegen)

Ik ben spreker tijdens de dagen over Angst, in LUX Nijmegen, 10 en 11 maart.

Optreden Rrood 20 april

Rrood 20 april 2007 HET KLIMAAT VAN HET WOORD

voor meer informatie: www.rrood.nl

13.00 dr Ruud Welten -filosofie-Inademing (of Inspiratie) de Sleutel tot de Kunst Wanneer we denken over dat wat we altijd al doen, maar zelden bewust-onze ademhaling-beseffen we dat wij leven van iets dat niet uit onze wilskracht voortkomt, maar daaraan voorafgaat. Wij ademen al voordat wij erover nadenken. Het woord 'inspiratie', dat letterlijk 'inademing' betekent, herinnert aan deze cruciale levenskracht. Iemand die 'geïnspireerd' is, leeft van iets dat geen product is van zijn eigen verbeelding. Hij of zij neemt het tot zich, ademt het als het ware in. Inspiratie is de sleutel tot de kunst in de Romantiek. In de negentiende eeuw werd de scheppende geest, de adem, tot waanzinnige hoogten gedreven: de tot waanzin gedreven kunstenaar, Faust, of de exaltatie in de virtuositeit. Maar ook in ons dagelijks leven en werk is het van vitaal belang

Lezing “De mythe van de vrije keus”

Lezing “De mythe van de vrije keus” door dr. Ruud Welten

In samenwerking met O.T. Theater Rotterdam en Hovo Rotterdam

Het aangrijpende toneelstuk Door 't Stof roept herinneringen op aan de existentialistische toneelwerken van Sartre en Camus. Maar wat belangrijker is: het stuk stelt fundamentele vragen betreffende vrijheid en keuze. Tijdens de voordracht zal Ruud Welten de problematiek van de mythe van de vrije keus behandelen. Wordt elke daad die wij verrichten gefundeerd door een vrije wil; zijn wij verantwoordelijk voor ons hele doen en laten of is deze vrijheid van keuze slechts een mythe, verteld door de verlichtingsfilosofen? De filosoof Arthur Schopenhauer was in elk geval overtuigd van het laatste. Maar wat rest er dan van dat wat wij 'keuzes' plachten te noemen?

HOVO Rotterdam: donderdag 26 april van 13.30-16.00 uur
Opgeven uitsluitend via www.erasmusacademie.nl (--> 'nieuws')

Interview in Filosofie Magazine


Mogelijke vrijlating RAF-leden
‘Het terrorisme tot het grote kwaad bestempelen maakt blind voor eigen terreur’De mogelijke vrijlating van twee leden van de Rote Armee Fraktion roept in Duitsland een storm van controverse op, terwijl het volgens filosoof Ruud Welten juist een kans is tot zelfreflectie. 'Maar nadenken over de oorzaken van terrorisme geldt tegenwoordig al bijna als legitimatie.'
klik

Fenomenologie en Openbaring bij Filosofie Oost-West

Fenomenologie en openbaring

* 10 november 2007 - dr. Ruud Welten

Fenomenologie is de naam voor de filosofie die zich bezighoudt met het verschijnen van zaken in het bewustzijn. De christelijke openbaring herbergt een fenomenologie die radicaal verschilt van de fenomenologie van de wereld. Het christendom richt zich niet op de zichtbare verschijningen van de wereld, maar beoogt een onmiddellijke vereniging met God, die vanuit de optiek van de zichtbare wereld onzichtbaar blijft. Desalniettemin gaat het om een verschijnen, dat het christendom openbaring noemt. Het is deze gedachte over God die we uitvoerig uitgewerkt vinden in recente werk van Michel Henry (1922-2002). Op basis van een kritiek op de fenomenologie van Edmund Husserl ontwikkelt Henry zijn gedachten over de fenomenologie van het christendom.Na een algemene inleiding in de fenomenologie, uitgaande van Husserl en de Franse perceptie van zijn denken, wordt tijdens deze studiedag ingegaan op het werk van Henry aan de hand van enkele tekstfragmenten. We zullen ook zien dat het werk van Karl Marx, die Henry als een christelijk denker bij uitstek beschouwt, een bijzondere plaats inneemt in deze opmerkelijke filosofie.
Stichting Filosofie Oost-West, secretariaat: Dodeweg 8, 3832 RD Leusden t: 033 - 42 27 202,
e: info@filosofie-oostwest.nl De cursus 'Orientatie in Verscheidenheid' vindt op negen zaterdagen per jaar plaats locatie: Vergadercentrum 'Vredenburg 19', Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht tijd: 10.00 - 16.30 uur, toegang: € 50,= per dag en € 350,= per kalenderjaar

zaterdag 10 november Studiedag georganiseerd door Filosofie Oost-West

klik hier voor meer informatie