bij de VPRO radio

a.s. zondag 21 oktober, 10.00 uur, radio 1, in het geschiedenisprogramma 'O.V.T' van de VPRO, licht ik toe waarom Jean-Paul Sartre in 1964 de Nobelprijs weigerde....

http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/3299530/afleveringen/36097066/

Fenomenologie en ethiek, Nijmegen, 12 november

Wat is de winst, het voordeel of de meerwaarde van een fenomenologische benadering voor de ethiek?

12 november van 14:45 tot 17:45 uur

14:45-14:50 Welkom: Dr. C. Aydin (dagvoorzitter)

14:50-15:10 Prof. dr. Jacques De Visscher:
Ethiek van de bestemming
15:10-15:40 Discussie

15:40-16:00 Dr. Chris Bremmers:
Fenomenologie als ethiek: protoethiek
16:00-16:30 Discussie

16:30-16:40 Korte pauze

16:40-17:00 Dr. Ruud Welten:
Sartres tragiek: ethiek is onmogelijk en onvermijdelijk tegelijkertijd
17:00-17:30 Discussie

17:30-17:45 Slotbeschouwing: Prof. dr. P. van Tongeren


Geïnteresseerden worden verzocht zich per ommegaande aan te melden bij Wouter Sanderse (w.sanderse@phil.ru.nl). Zou u bij uw aanmelding nog twee andere zaken kunnen aangeven?

Ten eerste:
Het boek De vele gezichten van de fenomenologie, C. Aydin (red), Kampen: Klement/Pelckmans wordt u tegen een gereduceerde prijs van 20 procent aangeboden. U betaalt dan slechts 16 euro. Aan het boek hebben bijgedragen: C. Aydin, W. Dekkers, G.J. van der Heiden, S. IJsseling, A. Peperzak, P. van Tongeren, V. Vasterling, B. Vedder, J. De Visscher en R. Welten. Zou u bij uw aanmelding willen aangeven of u van dit aanbod gebruik wilt maken?

Ten tweede:
Na het symposium is er gelegenheid om (op eigen kosten) samen te gaan dineren. Als u daarop prijs stelt, kunt u dit ook bij uw aanmelding kenbaar maken.