Time of Terror? Antwerpen 29 februari

Since 9/11 it has become evident to characterize the current age as an age of terror. It has become commonplace to say that we are living in a time of terror. This condition is taken so much for granted that it sometimes becomes the new, unquestioned context of contemporary philosophy. Yet, such a vital connection between time and terror has intrinsically philosophical import, and the more so for contemporary thinkers who expect philosophy to “comprehend its own time in thought”. So, one essential question remains to be answered: what is a time of terror? What makes the times change in such a way that they become times of terror? What does it mean, philosophically, to say that we are living in an age of terror?

CONFERENCE PROGRAM

09:45 – 10:15
Introduction
by Arthur Cools (University of Antwerp)

10:15 – 11:00
Home-Grown Nihilism
by Bill Durodié (Cranfield University, UK)
coFFee breaK

11:30 – 12:15
Philosophy and “Terrorism” in a “Time of Terror”
by Bob Brecher (University of Brighton, UK)
Lunch

14:00 – 14:45
Why Terror Makes Sense: A Sartrian View
by Ruud Welten (Tilburg University, The Netherlands)

14:45 – 15:30
The Problem of Exceptionalism in the ‘Time of Terror’
by Paul Reynolds (Edge Hill University, UK)
coFFee breaK

16:00 – 17:00
Keynote Lecture
Political Violence and Terror: Arendtian Reflections
by Dana Villa (University of Notre Dame, USA)

Location
UNIVERSITEIT ANTWERPEN
STADSCAMPUS
2000 ANTWERPEN
HOF VAN LIERE
PRINSSTRAAT 13

Time of Terror?
February 29, 2008
Further inFormation
For further questions or concerns, see
www.ua.ac.be/wijsbegeerte
or contact Arthur Cools or Herbert De Vriese
Phone: 0032 (0)3 220 43 10 or 0032 (0)3 220 43 13
E-mail: arthur.cools@ua.ac.be and herbert.devriese@ua.ac.be

PERDU AMSTERDAM: Spanning tussen Woord en Beeld: het Beeldverbod

22 February_Friday
Spanning tussen Woord en Beeld: het Beeldverbod
Met Ruud Welten e.a.

Aanvang 20:30 - zaal open 20:00

Entree: 6/5 euro (met korting)

Gij zult u geen gesneden beelden maken

In alle drie grote monotheistische religies is er sprake van een spanning tussen woord en beeld. Zo neemt in het jodendom, het christendom en in de islam het gebod Ôgij zult u geen gesneden beelden makenÕ een belangrijke plaats in. Voor elk van deze drie religies heeft het beeldverbod een andere argumentatie, betekenis, en andere gevolgen. Deze gevolgen zijn nergens zo goed merkbaar als in de artistieke praktijk. Zo biedt het voorbeeld van de islamtische kunst van het schoonschrijven, de kalligrafie, een creatieve kijk op het beeldverbod: het schrift lijkt in de kalligrafie zelf beeld te worden.

Deze avond wil licht werpen op de interactie tussen woord en beeld vanuit theologisch en filosofisch perspectief: wat voor gevolgen heeft het beeldverbod op de artistieke praktijk? Wat is het onderscheid tussen woord en beeld?

Tijdens deze avond zal door middel van een aantal voorbeelden het beeldverbod benaderd worden vanuit het perspectief van een Islamitische kunst-historicus, een filosoof en een predikant / kunstenaar.

De Koepel in Haarlem bezocht

Op 7 januari een bezoek gebracht aan de Koepel in Haarlem. "Strafgevangenis" staat er op de gevel. Komende donderdag geef ik een lezing voor de Humanistisch Raadsleden die voor het Ministerie van Justitie gedetineerden begeleiden en met ze in gesprek gaan. Wat bij blijft: het onophoudelijke geluid van sleutels en dichtvallende deuren. Het galmen in de grote open ronde ruimte. En het vreemde gevoel wanneer je (na controles, poortjes etc) weer naar buiten stapt. Buiten was meer buiten dan voorheen. De sfeer is er onwezenlijk. Mensen schuifelen, staren. Een plaats afgesloten van de buitenwereld, maar ook de buiten wereld is afgesloten van De Koepel (die bijvoorbeeld geen website heeft).

Stockhausen is dood


Stockhausen is dood.
Op 5 december 2007 overleed de Duitse componist op 79-jarige leeftijd. Stockhausen behoort ongetwijfeld tot de grootste kunstenaars van de twintigste eeuw. Immer zoekend naar de grens, naar de absolute vernieuwing blijft zijn muziek voor altijd nieuw. Voor mij betekende Stockhausen de ondekking van een nieuwe wereld, die voor de goed verstaander door-en-door menselijk is. Mijn lievelingswerk dat ik ontdekte toen ik 17 was: Trans.
Vaar wel Stockhausen.