Marx' G r u n d r i s s e

We lezen met een groepje geïnteresseerden de Grundrisse van Karl Marx. Heb je interesse? Neem even contact op.
rm.welten#planet.nl (vervang # handmatig door @, dit om automatisch emailverkeer te voorkomen...)
RW

Filosofieplatform Terrorisme - Den Haag

(Jonge Democraten)
Filosofieplatform Terrorisme - Den Haag
Auteur: LB S&V Publicatiedatum: 26 maart 2007
Weer een mooie gelegenheid om een avond vrijblijvend te peinzen. Spreker Ruud Welten zal een filosofische inleiding geven over terrorisme, met Sartre als invalshoek en met de vraag wat we kunnen leren van het jaren '70 terrorisme.

Hoe kan terrorisme op een filosofische manier worden benaderd? Wat zegt Sartre over terrorisme en terreur? En wat kunnen we daarbij leren van eerdere terroristischie aanslagen en organisaties zoals de RAF en de Molukse kapingen? Daarover zullen we deze avond vrijblijvend filosoferen en discusseren in Den Haag.

Deze avond is georganiseerd in samenwerking met de werkgroep Justitie & Veiligheid, de nieuwe werkvorm van de terrorisme werkgroep.

Opgave en meer informatie bij Inge Jansen (scholing@jongedemocraten.nl).

Landelijk Secrtetariaat, Laan van Meerdervoort 50, Den Haag
19.30 uur

Bron: http://www.jongedemocraten.nl/index.php?id=2205