HOVO Rotterdam Een inleiding in het denken van Edmund Husserl

Cursus Wijsbegeerte
‘Terug naar de zaken zelf!’
Een inleiding in het denken van Edmund Husserl
Dr. Ruud Welten

In het jaar 1900 publiceerde een tot dan toe onbekende auteur een omvangrijk filosofisch werk dat vrijwel onmiddellijk de filosofie op haar grondvesten deed schudden: de Logische Untersuchungen van Edmund Husserl. Wie een verhandeling over logica verwacht komt bedrogen uit. De vraag is: hoe zijn de logische structuren verbonden met onze ervaring van de wereld? Wat treffen we aan in het bewustzijn? Tot aan zijn dood in 1937 zou Husserl van zich doen spreken als de grondlegger van de fenomenologische methode. Het boek verscheen als een noodkreet in een tijd waarin de westerse wetenschap zich had weggespecialiseerd uit het menselijk leven. ‘Terug naar de zaken zelf’! klonk de kreet, die verregaande kritische, ja zelfs ethische implicaties heeft.
De filosofie van de twintigste en eenentwintigste eeuw tot nu toe blijft onbegrijpelijk zonder kennis van het werk van Husserl. Niet alleen is zijn denken funderend geweest voor dat van Heidegger, Sartre, Levinas of nieuwe denkrichtingen in de psychologie en sociologie, Husserl blijft immer actueel, getuige de huidige belangstelling voor zijn denken vanuit de ‘mindphilosophy’ of het hedendaagse debat over religieuze ervaring. In vier bijeenkomsten wordt een inleiding geboden in dit fascinerende denken dat zijn kloppend hart in de dagelijkse ervaring vindt. We volgen in hoorcolleges Husserls ontwikkeling chronologisch en zullen ook korte fragmenten uit zijn werk lezen.

Data maandag 7 juli, dinsdag 8 juli, maandag 14 juli en dinsdag 15 juli 2008
Tijd 10.00 - 1.30 uur
Locatie Woudestein
Aantal bijeenkomsten vier bijeenkomsten van twee uur
Maximum aantal deelnemers 30
Literatuur : Korte reader
Bijzonderheden : Toegang tot internet aanbevolen, passieve kennis van Duits en Engels aanbevolen.
Cursuscode Hovo: 731cc

Opgeven via website HOVO klik hier

Een avondje Saint-Germain-des-Prés bij de Alliance Française Rotterdam

10 april 2008 - 20.00 uur


Op 3 april 2008 gaat de tweeluik Vrede & Oorlog van het Onafhankelijk Toneel (O.T.) in première.De voorstelling Vrede speelt zich af tijdens de naoorlogse jaren in Parijs, waarin veel opnieuw moet worden uitgevonden op het gebied van politiek, filosofie, kunst en seksualiteit. Het is een montagevoorstelling over jonge kunstenaars en studenten in een Parijs café, met muziek en dans uit de jaren vijftig. Een van hen is een charismatische Cambodjaanse student, die vijfentwintig jaar later onder de naam Pol Pot verantwoordelijk is voor de genocide in Cambodja.


In het kader van deze voorstelling organiseren de Alliance Française Rotterdam en het O.T. een speciale lezing op donderdag 10 april. Eve Hopkins van het O.T. zal de avond inleiden met een korte impressie van de naoorlogse periode in Parijs, periode van voorspoed, het vrije denken en de bekende jazzkelders. Als hoodfspreker is de Rotterdamse filosoof ,Ruud Welten, uitgenodigd. Ruud Welten is auteur van het boek "Zinvol Geweld – Sartre, Camus en Merleau-Ponty over terreur en terrorisme" en zal met name de invloed bespreken die Sartre en Camus hadden en nog steeds hebben op het vrije denken.
Aan het eind van de lezing is er mogelijk tot het stellen van vragen. We zullen de avond afsluiten , onder het genot van een glas wijn en met muziek uit deze periode op de achtergrond.

Laat u meenemen in de wereld van Sartre en Camus en kom op 10 april naar de Alliance Française Rotterdam !


Donderdag 10 april 2008
20.00- (ong.)22.00 uur
Nederlands gesproken
Toegang is gratis maar reserveren is verplicht

Galerie van de Alliance Française
Westersingel 14

Voor meer informatie over de voorstelling Vrede en Oorlog

Lezing bij preview van de nieuwe voorstelling Vrede & Oorlog van Onafhankelijk Toneel

Preview Vrede & Oorlog

dinsdag 18 maart

Een avond met fragmenten uit de voorstelling Vrede en een discussie met filosoof Ruud Welten.

Dinsdag 18 maart om 20.00 uur kunt u in het O.T. Theater de preview van de nieuwe voorstelling Vrede & Oorlog van Onafhankelijk Toneel (O.T.) bezoeken. De voorstelling gaat op 3 april in première, maar op deze avond laten wij u alvast een paar fragmenten zien uit Vrede. De voorstelling speelt zich af tijdens de naoorlogse jaren in Parijs, waarin veel opnieuw moet worden uitgevonden op het gebied van politiek, filosofie, kunst en seksualiteit. Het is een montagevoorstelling over jonge kunstenaars en studenten in een Parijs café, met muziek en dans uit de jaren vijftig. Een van hen is een charismatische Cambodjaanse student, die vijfentwintig jaar later onder de naam Pol Pot verantwoordelijk is voor de genocide in Cambodja.De Rotterdamse filosoof Ruud Welten zal deze avond met het publiek van gedachten wisselen over de zoektocht van elke generatie naar hun eigen waarheid en moraal. Welten is auteur van Zinvol Geweld – Sartre, Camus en Merleau-Ponty over terreur en terrorisme.

Toegang €3,50. Dit bedrag krijgt u terug bij aankoop van een kaartje voor de voorstelling.
Reserveren noodzakelijk klik hier
of bel naar 010.476 90 29

De voorstelling Vrede & Oorlog is te zien van vrijdag 28 maart t/m zondag 20 april en woensdag 21 mei en donderdag 22 mei in het O.T. Theater. Voor meer informatie over de voorstelling http://www.ot-rotterdam.nl/templates/ot/global/index.php?cmode=8&lngid=135&pid=828&sqlmode=1&level=2