Lezing tijdens congres over de dood

Ruud Welten Een plaats voor de dood in het leven

In de voordracht wordt de vraag gesteld hoe wij in ons leven geconfronteerd worden met de dood. De vraag wordt fenomenologisch benaderd, dat wil zeggen: er wordt niet uitgegaan van theorie├źn of concepten van de dood, maar van wat ons in de directe ervaring gegeven is. Dit uitgangspunt leidt ons niet in eerste instantie naar onze eigen dood, waarvan we immers geen ervaring hebben, maar naar de dood van onze naaste. De dood van de naaste, in de vorm van zorg en rouw, confronteert ons met de bodem van ons eigen bestaan: de tot dan toe zinvolle kaders in het leven worden aangetast.

meer informatie: http://www.filosofieengeneeskunde.nl/

Vereninging voor fiosofie en geneeskunde, jaarcongres 2009
Dood. Geneeskunde en het belang van een filosofische reflectie op het levenseinde

Datum en tijd: zaterdag 17 oktober 2009, 10.00 - 17.00 uur
Locatie: Leids Universitair Medisch Centrum
Gratis voor VFG-leden; €60 voor niet-leden (€20 studenten en aio's). Koffie, thee en lunch zijn daarbij ingebrepen.

De dood speelt een vaak onopgemerkte maar belangrijke rol in actuele discussies in de geneeskunde. Het gaat daarbij niet alleen om de zorg rondom het levenseinde, wilsbeschikkingen, of om orgaantransplantatie. De centrale plaats van de dood is gegeven met het voortdurende, en tot mislukken gedoemde, gevecht tegen veroudering, verval en, uiteindelijk, het einde van het leven. Veel geneeskundige discussies over de dood hebben een ethische invalshoek. Daarbij wordt zelden ingegaan op de metafysische, kentheoretische en wijsgerig antropologische problematiek die de dood kenmerkt.