Lezing over Zygmunt Bauman

Saxion Studium Generale Zygmunt Bauman. Leven in vloeibare tijden
De holocaust ontsproot niet uit het kwaadwillige brein van zieke dictator: een efficiënte organisatiestructuur voldeed. Met deze stelling doet Zygmunt Bauman (geb. 1925) de trots van de moderne samenleving, doelgerichte efficiëntie, die juist zo kenmerkend is voor onze huidige politiek en economie, op haar grondvesten wankelen. Om te overleven sleept onze samenleving een onophoudelijke collateral damage ('bijkomstige schade') achter zich aan, die het gevolg is van het efficiënt buiten spel zetten van anderen. Tegenstellingen zoals arm en rijk of termen als uitbuiting zijn niet meer voldoende om dit mechanisme te begrijpen. Baumans stormachtige stijl van denken ontneemt ons bijna alle vaste zekerheden waarop wij ons doen en laten baseren. En we blijven zwemmend achter in een vloeibare samenleving.
13 december 2012, 16.00 uur Saxion Deventer Site van Saxion Studium Generale
(afbeelding Coen Brothers: A Serious man)